Het Proces

Het proces kan worden gezien als een zoektocht om onderdrukte angsten en behoeften te ontdekken. Wellicht waren de afweer mechanismen rondom deze behoeften en angsten in het verleden effectief. Maar door deze angsten te onderdrukken en onbewust te houden komt men in een cirkel terecht. Waardoor men tegen hetzelfde probleem blijft aanlopen xx.

Tijdens de sessies worden deze onderdrukte processen bewust gemaakt waardoor ze weer herkenbaar en daardoor interpreteerbaar worden. Dan is het mogelijk om de oude verwachtingspatronen, die huidige relaties verstoren en vertekenen, duidelijk en verklaarbaar te maken. Het stramien waarbinnen men tot dan toe gefunctioneerd heeft wordt verbreed. Het wordt mogelijk om ook op andere manieren dan de tot nog toe beproefde, zijn leven te leiden en problemen het hoofd te bieden. Men kan nieuwe mogelijkheden van reageren ontdekken en invoeren.

Het doel is flexibel te zijn. Kunnen omgaan met crises, veranderingen, de zaken van het leven. Een evenwicht tussen beide werelden van het bewuste en onbewuste te bewaren of te herstellen, zonder dat er zaken verdrongen worden.
Er worden geen trucjes of maniertjes geleerd, maar de dieper gelegen oorzaak wordt opgespoord. Wat veroorzaakt de angst en stress die mensen ondergaan, buiten de voor de hand liggende reden? Vindt de diep gelegen oorzaak hiervan zodat er een verandering kan optreden en iets nieuws uit het proces kan groeien. Er een structurele innerlijke verandering plaats kan vinden, zodat het probleem niet later, al dan niet in een andere gedaante, nogmaals de kop op kan steken.