Een korte beschouwing over Jungiaanse psychoanalyse.

De Jungiaanse psychologie of complex theorie, ziet de mens als bestaand uit een bewust en een onbewust deel, die met elkaar in verbinding staan. Dus wanneer er iets gebeurt in het bewuste, is er een reactie in het onbewuste, en vice versa.

Wat is het bewuste? Eenvoudig gezegd zou je het bewuste kunnen definiŽren als datgene wat wij als de realiteit ervaren.
Het persoonlijk onbewuste bestaat uit verdrongen herinneringen en ervaringen en de reacties (waaronder somatische) daarop.
In het collectieve onbewuste wordt betekenis gegeven aan hoe wij de wereld ervaren. Taal, liefde, dood, angst, instincten zoals vluchten,vechten. De archetypen zijn onderdeel van het collectieve onbewuste.

Met behulp van de Jungiaanse psychologie sporen we de oorzaak van het probleem op (bewust of onbewust) en wordt de cliŽnt vervolgens geleerd de reacties hierop zelf te herkennen. Door de oorzaak van de problemen op te sporen en aan te pakken ontstaat een blijvende verbetering en is er minder kans op herhaling.
Er is sprake van een persoonlijk ontwikkelingsproces, dat ook autonoom kan plaatsvinden. Echter door de begeleiding wordt het aanzienlijk versneld.

Uiteindelijk zal het resulteren in het duidelijk worden van: wat zijn mijn blinde vlekken en wat zijn mijn competenties.